DISTRIBUTIVNO-LOGISTIČKI CENTAR

Ćurilac bb, 81410 Danilovgrad, Montenegro

Izvršni Direktor

g-din Radovan Radulović

e-mail: radovan.radulovic@montenomaks.co.me

 

LOGISTIKA

g-đica Milica Jovićević , Operativni Menadžer logistike

Mob: + 382 67 188 088

e-mail: milica.jovicevic@montenomaks.co.me

g-din Mihailo Domazetović, Operativni Menadžer logistike

Mob: +382 67 188 177

e-mail: mihailo.domazetovic@montenomaks.co.me

 

PRODAJA

g-đa Ratka Asanović, Menadžer prodaje

licencirani IATA Cargo agent

Mob: + 382 67 188 100

e-mail: ratka.asanovic@montenomaks.co.me

 

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

g-đa Jelena Stanjević, Menadžer finansija I računovodstva

Mob: +382 67 188 030

e-mail: jelena.stanjevic@montenomaks.co.me

 

IT SEKTOR

g-din Đorđije Radulović, Menadžer IT sektora

Mob: +382 67 188 188

e-mail: it@montenomaks.co.me

 

PRAVNA SLUŽBA

pravni savjetnik

g-din Nikola Antović,

Mob: + 382 67 188 038

e-mail: nikola.antovic@montenomaks.co.me

 

REGIONALNI MENADŽER, JUG CRNA GORA

g-din Marko Bijelić

mob: +382 67 188 018

e-mail: marko.bijelic@montenomaks.co.me

 

CARINSKI SEKTOR:

g-din Mišo Jovović, Menadžer carinskog sektora

Mob: +382 67 188 090

e-mail: miso.jovovic@montenomaks.co.me

Tel: +382 77 200-005;

Fax: +382 77 200-009;

Mob: +382 67 188 090

e-mail: danilovgrad@montenomaks.co.me

 

Terminal Podgorica:

Ćemovsko polje bb,81000 Podgorica, Montenegro

Tel/fax: +382 20 658-664

e-mail: terminalpg@montenomaks.co.me

Šef kancelarije:

g-đa Irena Đurišić

Mob: +382 67 188 101

e-mail: irena.djurisic@montenomaks.co.me

 

Skladište tip „A“

Ćurilac bb, 81410 Danilovgrad, Montenegro

Tel/Fax: +382 77 200-003

e-mail: skladiste@montenomaks.co.me

Menadžer skladišta: g-din Zarija Mihailović

Mob: + 382 67 188 140

e-mail: zarija.mihailovic@montenomaks.co.me

Međunarodni transport

Tel: +382 77 200-004; Fax: +382 77 200-008

Menadžer međunarodnog transporta:

g-din Dalibor Labudović,

Mob: +382 67 188 130

e-mail: dalibor.labudovic@montenomaks.co.me

Kurirska služba MAKSEXPRESS:

Call centar :

+382 77 200 000 +382 77 200 002

+382 69 101 050 +382 69 101 060

 

Aerodrom Podgorica:

Cijevna bb, 81000 Podgorica, Montenegro

Tel: +382 20 606 000; Fax: +382 20 606 001;

e-mail: aerodrompg@montenomaks.co.me

Kontakt osoba: g-din Miodrag Melentijević,

Mob: +382 67 188 199,

e-mail: miki.melentijevic@montenomaks.co.me

 

Luka Zelenika:

Zelenika bb, 85340 Herceg Novi, Montenegro

Tel/fax: +382 31 678 366; +382 31 680-270;

e-mail: zelenika@montenomaks.co.me

Šef poslovnice: g-din Vladimir Jelić,

Mob: +382 67 188 020;

e-mail: vlado.jelic@montenomaks.co.me

 

Kotor, Aerodrom Tivat:

Brdišta bb, 85320 Tivat, Montenegro

Tel/fax: +382 32 540-357

e-mail: tivat@montenomaks.co.me

Šef poslovnice: g-din Dušan Đurić,

Mob: +382 67 188 040

e-mail: dusan.djuric@montenomaks.co.me

 

Luka Bar: Obala 13.Jula 4a, 85000 Bar, Montenegro

Tel: +382 30 303-560; Fax: +382 30 303-561

e-mail: bar@montenomaks.co.me

Šef poslovnice: g-đa Veronika Ćetković,

Mob: +382 67 188 050

e-mail: veronika.cetkovic@montenomaks.co.me

 

Bijelo Polje,Skladište tipa “A”:

Industrijska zona, 84000 Bijelo Polje, Montenegro

Tel: +382 50 480-720; Fax: +382 50 480-721;

e-mail: bijelopolje@montenomaks.co.me

Šef poslovnice: g-din Slavko Konatar,

Mob: +382 67 188 060

e-mail: slavko.konatar@montenomaks.co.me

 

Nikšić: Kočani bb, 81400 Nikšić, Montenegro

Tel/fax: +382 40 257 136

e-mail: niksic@montenomaks.co.me

Šef poslovnice: g-din Ivica Koprivica,

Mob: + 382 67 188 120

e-mail: ivica.koprivica@montenomaks.co.me

 

Granični prelazi:

 

Dobrakovo (granica Srbija / Crna Gora)

Tel/fax: +382 50 479-330

Mob: +382 67 188 070

e-mail: dobrakovo@montenomaks.co.me

Šef poslovnice: g-din Ljubiša Šebek,

Mob: +382 67 188 078

e-mail: ljubisa.sebek@montenomaks.co.me

 

Debeli Brijeg (granica Hrvatska / Crna Gora):

Tel/fax: +382 31 688-103; Mob: +382 67 188 011

e-mail: debelibrijeg@montenomaks.co.me

Šef poslovnice: g-din Stepan Mladenović,

Mob: +382 67 188 010

e-mail: stepan.mladenovic@montenomaks.co.me

 

Ilino Brdo (granica Bosna / Crna Gora):

Tel/fax: +382 40 275-091; Mob: + 382 67 188 126

Šef poslovnice: g-din Aleksandar Đikanović

+382 67 188 125

e-mail: aleksandar.djikanovic@montenomaks.co.me

 

Božaj (granica Albanija / Crna Gora)

Kontakt osoba: g-din Dževad Tuzović

Mob: + 382 67 188 098

e-mail: bozaj@montenomaks.co.me