slike/2.jpg

UPRAVLJANJE KVALITETOM

Vrlo brzo po osnivanju, kompanija je pokrenula procedure za uspostavljanje sistema upravljanja kvalitetom, osiguranjem bezbijednosti hrane i očuvanja životne sredine.

Implementiran je sertifikovan HACCP sistem u skladištenju i distribuciji, i uspostavljen Integrisani sistem menadžmenta sertifikacijom po međunarodnim standardima ISO 9001:2015 i ISO 14 001:2015.

Ovime je kompanija jasno pokazala svoju opredijeljenost ka kontinualnom unapređivanju sistema poslovanja, osiguravanju bezbijednosti prehrambenih proizvoda i kvaliteta usluga, kao i brizi za životnu sredinu i dobrobit zajednice u kojoj posluje.

Sertifikacija QMS-a i HACCP sistema u Montenomaksu izvršena je od strane sertifikacionog tijela SGS iz Beograda, dok je setrifikaciju EMS sistema izvršilo sertifikaciono tijelo Stand Cert, takođe iz Beograda.

Svojevrsnu potvrdu kvaliteta usluge predstavlja i individualno članstvo u koje Montenomaks kao kompanija ima u međunarodnim udruženjima IATA i FIATA.