slika

12.12.2019

LOGISTIČKI LIDER MONTENOMAKS OBILJEŽAVA 20 GODINA POSLOVANJA

Montenomaks C&L, vodeća kompanija na logističkom tržištu Crne Gore, obilježava 20 godina poslovanja tokom kojih se kontinuirano razvijala u pravcu obezbjeđivanja kompletne brige o robi klijenta, od momenta preuzimanja, preko svih carinskih procedura, pa do dostave na željeno odredište. Danas kompanija broji 140 zaposlenih, sarađuje sa više od 3000 klijenata i ostvaruje promet od preko 4,5 miliona eura. Priključenje Nelt Grupi 2017. godine dodatno je ojačalo poziciju Montenomaksa na domaćem i otvorilo mogućnost za širenje na inostranom tržištu, prvenstveno tržištima zemalja u regionu.

„Nelt Grupa je ove godine završila investicioni ciklus od ukupno 15 miliona eura u proširenje logističkih kapaciteta na Zapadnom Balkanu. Zahvaljujući fokusu na optimizaciji procesa i ulaganju u ljude, Grupa će ostvariti prihod od 950 miliona evra u 2019. godini i tako potvrditi vodeće mjesto u pružanju najsavremenijih usluga u oblasti distribucije i logistike. U sistemu je zaposleno 4.000 ljudi u 15 kompanija, na 11 tržišta u Jugoistočnoj Evropi i Africi. Više od 25 godina se konstantno ulaže u razvoj poslovanja, primjenu novih tehnologija i afirmaciju zaposlenih.“ Izjavila je izvršna direktorica za tržište Crne Gore Nelt Grupe, Ljilja Pižurica.

Izvršni direktor Montenomaks C&L, Radovan Radulović, istakao je da kompanija bilježi kontinuirano unapređenje rada: „Razvoj kompanije iziskuje velika ulaganja, ali i odgovoran pristup zahtjevima tržišta. Poslovanje usmjeravamo u pravcu svjetskih trendova u oblasti logistike. S tim u vezi se i usluge koje nudimo kreću ka što uspješnijem i savremenijem rješavanju potreba naših klijenata. Posebno mjesto u našem poslovanju zauzima briga o zaposlenima i o zaštiti životne sredine. Ponijeli smo titulu kompanije koja vodi brigu o porodici, koju nam je Udruženja preduzetnica dodijelilo 2015. godine. Naša kompanija je nagrađena 2016. nagradom za brigu o zaposlenima, u kategoriji malih preduzeća, dok nam je 2018. godine dodijeljena nagrada za brigu o zaštiti životne sredine“.

Menadžer prodaje i razvoja logističkih usluga u Montenomaksu, Milenko Popović u svom izlaganju je istakao da visok nivo kvaliteta usluga garantuju implementirani međunarodni standard ISO 9001, HACCP i standard za upravljanje zaštitom životne sredine 14001 i dodao „Posebnim servisima, kao što je klijentska aplikacija za praćenje pošiljke u realnom vremenu u nacionalnoj distribuciji, donijeli smo međunarodne standarde u našu domaću realnost. “


POSLEDNJE VIJESTI