slika

27.05.2022

Montenomaks učestvuje u primjeni NCTS Uprave carina

Uprava prihoda i carina u Crnoj Gori 16. maja je počela sa pilot primjenom Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS) na nacionalnom nivou, a kompanija Montenomaks podnijela je prvu tranzitnu deklaraciju Carinskoj upravi Debeli Brijeg.

Roba je upućena u Carinsku ispostavu Danilovgrad, kod koje je okončan tranzitni postupak. Iz Montenomaks-a, kom je Uprava Carina ranije dodijelila AEO status, poručuju da im je posebno drago na pruženoj prilici da prvi učestvuju u primjeni novog NCTS sistema. „U pilot fazi projekta uključene su dvije carinske ispostave, granična CI Debeli brijeg i unutrašnja CI Danilovgrad i naša kompanija. Prvog dana podnijete su tri elektronske tranzitne deklaracije koje su obrađene od strane carinskih inspektora. Očekujemo da će novi sistem omogućiti brže sprovođenje tranzitnog postupka i smanjenja vremena zadržavanja robe na granici i kod unutrašnjih carinskih ispostava. Vjerujem da će konkurentnost kompanije značajno porasti nakon sto Crna Gora postane punopravna članica Konvencije o zajedničkom tranzitu i Konvencije o olakšicama u trgovini robom“, istakao je Milenko Popović, izvršni direktor Montenomaksa.

POSLEDNJE VIJESTI