slika

17.10.2021

Montenomaksu dodeljen status AEO

U skladu sa najvišim EU standardima, u oblasti saradnje i partnerstva između carine i biznis zajednice (AEO koncept), Uprava carina Crne Gore dodijelila je status ovlašćenog privrednog subjekta kompaniji Montenomaks. Tako je Montenomaks postao prva špediterska kompanija, a treći privredni subjekt u Crnoj Gori kojem je dodijeljen AEO status. Takođe je i četvrta kompanija Nelt Grupe kojoj je dodijeljen ovaj status, nakon Nelta u Srbiji, Nelta ST u Severnoj Makedoniji i Neregelije u Crnoj Gori.

Rješenje o dodijeli AEO statusa uručio je izvršnom direktoru Montenomaksa, Milenku Popoviću, v.d. direktora Uprave prihoda i carina, Aleksandar Damjanović. Sastanku su u ime „Montenomaksa C&L“ prisustvovali i predstavnici Carinskog sektora kompanije Milica Jovićević i Mišo Jovović, a ispred Uprave prihoda i carina načelnica Odsjeka za carinske postupke, Tatjana Vujisić i samostalna savjetnica u Birou za odnose sa javnošću, Marija Bulajić Škuletić. Dobijanjem statusa ovlašćenog privrednog subjekta (AEO) Montenomaks je priznat od strane Uprave prihoda i carina Crne Gore kao pouzdan partner. Status AEO dodijeljen je za carinska pojednostavljenja (AEOC) i sigurnost i zaštitu (AEOS) u skladu sa najvišim standardima Evropske unije (EU) u oblasti saradnje i partnerstva između carine i biznis zajednice (AEO koncept). Prednost koju AEO status donosi odnosi se, pre svega, na smanjenje troškova poslovanja kroz pojednostavljenje i ubrzavanje carinskih postupaka.

POSLEDNJE VIJESTI